Det finns flera olika typer av hundtävlingar som kan vara intressanta för uppfödare. För det första finns olika utställningar, vilket är något de flesta uppfödare känner till och även besöker relativt ofta. På en utställning får hunden eller hundarna bedömningar av deras utseende, temperament, gång och mycket annat. Om hunden får bra omdömen kan man ofta ta mer betalt för valparna och man får också ett slags kvitto på att hunden verkligen uppfyller de kriterier som ställs för just den ras man valt att avla på.

Utöver utställningar kan man också tävla i agility. I denna tävling ska en förare och hunden springa en bana. Hunden ska hoppa över hinder, springa genom tunnlar och balansera. För att klara detta måste hunden och föraren vara samspelta och det får inte förekomma några oklarheter.

Man kan också tävla i lydnad. Precis som det låter är det här hundens lydnadsförmåga som sätts på prov och detta är ofta en väldigt uppskattad tävlingsform. Denna tävling brukar i viss mån ofta kombineras med både utställning och agility då lydnad är viktigt även där.

På hundtävlingar ser man ofta mycket reklam, allt från foderföretag till Djurgården fotboll kan vara med och göra reklam här och ofta beror reklamen på att företaget har varit med och sponsrat antingen den aktuella tävlingen eller tävlingsplatsen. Sponsring av hundtävlingar är ofta mycket uppskattat då det blir många vinnare. Brukshundsklubbar är ofta ideella och har därför inte så väldigt mycket pengar i kassan. Allt från mat till priser och annat är därför ofta välkommet. Även som privatperson kan man vara med och sponsra hundtävlingen med arbetskraft. Kanske kan man sköta banan, stå vid grillen, hämta och lämna hundar till sina ägare, tvätta, städa, eller plocka bort hinder. All hjälp är uppskattad, även om det bara rör sig om ett par timmar några dagar i månaden.